ennb+47 91 800 000
info@arcticexpedition.no
Phone: 8:00 - 22:00 | 8 am - 10 pm (norwegian time GMT +1)
+47 91 800 000
info@arcticexpedition.no
Phone: 8:00 - 22:00 | 8 am - 10 pm (norwegian time GMT +1)
ennb

GDPR/Personvern

GDPR/Personvern for:

Arctic Expedition AS
Strandveien 106 – 9006 Tromsø
Orgnummer 951156952

Nye forskrifter trådte i kraft fra mai 2018 og Arctic Expedition følger disse nye EU tilpassede forskriftene. Arctic Expedition har internkontrollrutiner for håndtering av personopplysninger og andre opplysninger Arctic Expedition mottar fra bestiller. Personopplysninger vil ikke bli solgt eller på annen måte distribuert til andre enn de som trenger slik informasjon for å kunne gjennomføre avtalen/bestillingen inkludert tilleggsytelser.

Bestiller/gjesten/mottaker av nyhetsmailer, mottaker av tekstmeldinger og annen markedsaktivitet, vil når som helst kunne be om at all informasjon som er lagret, og som ikke Arctic Expedition er pålagt i annen lov/forskrift å ta vare på, om å bli slettet.

Bestiller/gjesten vil, hvis ikke dataene er blitt krevd slettet, motta en nyhetsmail fra Arctic Expedition eller fra et av markedsføringsnavnene, og mottakere kan ved mottak av dette straks be om at all informasjon Arctic Expedition har lagret blir slettet uten kostnad.

Ved bestilling av opphold/ turer/ billetter/tjenester e.l. er dette å betrakte som en inngåelse av avtale med Arctic Expedition og Arctic Expedition er da pålagt å registrere personopplysninger.

Bestiller samtykker, på bestillingstidspunktet, at Arctic Expedition i egenskap av personopplysningsansvarlig, kan benytte de gitte opplysninger for å gjennomføre Arctic Expeditions forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til samarbeidspartnere for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling digitalt,via e-post, telefon, SMS og utsendelser via post.

Alle som mottar e-poster, er eller har vært kunder hos Arctic Expedition eller har meldt seg på et nyhetsbrev/mail og har ifm bestillingen/nyhetsbrevet/mailen oppgitt e-postadressen samt telefon nummer. Det varsles herved om at Arctic Expedition vil sende relevant informasjon til bestiller. Bestiller vil kunne få ny informasjon om tjenester og produkter som har til hensikt å gi bestiller en bedre kundeopplevelse hos Arctic Expedition.

Utsendelse av e-post/tekstmeldinger innebærer kun bruk av e-postadresse og eller telefon nummer, ikke andre personopplysninger. Det vil fremgå av e-posten hvor vi har e-postadressen fra og at den ikke blir brukt til annet enn e-postutsendelser. I e-posten er det beskrevet hvordan mottakeren enkelt kan si fra om at han/hun ikke ønsker å motta e-poster lenger samtidig som bestiller kan be om at all informasjon som er registrert på bestiller skal slettes.

Arctic Expedition behandler personopplysninger til bestillere, brukere og kunder ved hjelp av Arctic Expeditions tjenester. Arctic Expedition tar vare på bestillernes/gjestenes personlige opplysninger og overholder gjeldende lover til enhver tid for å beskytte mottakeren som person. Arctic Expedition fungerer som datakontrollør av personopplysninger i forbindelse med tjenestene og i forbindelse med bestillinger/reservasjoner. Personlig informasjon betyr all informasjon direkte eller indirekte knyttet til en levende person.

Arctic Expeditions mål er å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå for personopplysninger. Arctic Expedition benytter i hovedsak personopplysninger for å forvalte, drifte, utvikle og vedlikeholde fordeler, prosessreservasjoner, optimalisere brukeropplevelsen i form av fordeler og tilpasse vår kommunikasjon med mottakeren/bestilleren/gjestene. Arctic Expedition samler utelukkende personlige data som er relevante for det formål som bestilleren har bestilt. Informasjonen som samles inn inkluderer for eksempel informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, påloggingsinformasjon, språk, brukerhistorikk, reiseinformasjon, reservasjonsinnstillinger, betalinger, stilling, kontaktperson i nødstilfeller, spesielle allergener, funksjonshemming og annen informasjon gjestene/bestillerne har gitt i forbindelse med bruken av våre tjenester.

Formålet med behandlingen av personlige opplysninger er for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene og også tilby en mer fleksibel samt individuell tjeneste og produkt. Ved å gjøre en reservasjon bruker Arctic Expedition personlig informasjon til:

Behandle, gi, utvikle og vedlikeholde tjenester.

Behandle bestillinger og bestillinger på tjenester.

Kontakte gjestene, f.eks. per. SMS, annen mobilapplikasjon eller e-post, eller varsle gjestene om reservasjonsstatus eller noe annet i forbindelse med reservasjonen før, under og etter oppholdet.

Individualisere vår kommunikasjon med gjestene angående tjenestene, f.eks. ved å opprette en profil for deg og sende deg tilbud som samsvarer med profilen din som bruker av våre tjenester.

Analyserer statistikk og brukeratferd i forhold til tjenestene våre.

Forbedre bestillerens/gjestenes fordeler med våre produkter og tjenester på en måte som Arctic Expedition tror gagner bestilleren/gjesten.

Fremme tjenester og produkter, direkte eller indirekte til bestilleren.

Bestilleren har alltid rett til å be om at Arctic Expedition, uten kostand, sletter dataene som er registrert på gjesten og Arctic Expedition forplikter seg til å gjøre dette så fremt ikke andre lover setter hindringer for dette.
Arctic Expedition bruker informasjonskapsler for sine digitale tjenester. Ytterligere informasjon om Arctic Expeditions bruk av informasjonskapsler, hvilke informasjonskapsler som brukes, og hvordan man unngår informasjonskapsler, finnes på  www.arcticexpedition.no

I tilfeller der det er et lovkrav om at samtykke skal fås for behandling av bestemte typer personopplysninger eller for en bestemt behandling, vil samtykke bli innhentet fra bestilleren før behandling av informasjonen.

Arctic Expedition kan for eksempel bli pålagt å vise personopplysninger til tredjepart som politi eller annen offentlig myndighet dersom dette er i forbindelse med etterforskningen av en forbrytelse, eller hvis NF er pålagt å avsløre slik informasjon ved lov eller ved vedtak av offentlig myndighet.

Hvis bestiller har spørsmål, kommentarer eller klager om Arctic Expeditions behandling av personopplysninger og overholdelse av vilkårene for bruk, vennligst kontakt:

Arctic Expedition AS
Strandveien 106 – 9006 Tromsø
Tel: +47 918 00 000
E-post: info@arcticexpedition.no

Hvis klager ikke akseptere de svar vi gir, ber vi om at klager henvender seg til Datatilsynet.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

  • consent
  • More information

consent

More information

Please, check our Cookie Policy.