ennb+47 91 800 000
info@arcticexpedition.no
Phone: 8:00 - 22:00 | 8 am - 10 pm (norwegian time GMT +1)
+47 91 800 000
info@arcticexpedition.no
Phone: 8:00 - 22:00 | 8 am - 10 pm (norwegian time GMT +1)
ennb

PERSONVERNERKLÆRING

Den følgende personvernerklæringen beskriver hvordan det norske selskapet Arctic Expedition AS og dets datterselskap behandler og samler inn dine personopplysninger. Alle referanser til «vi» og «oss» videre henviser til Arctic Expedition AS og dets datterselskap.

HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BENYTTER VI?

Informasjon levert av deg

 • Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer
 • Bestillingsinformasjon for kjøpte aktiviteter og overnatting, betalingsinformasjon
 • Kommunikasjonsinformasjon som når du kontakter oss via e-post for kundestøtte eller på annen måte kommuniserer med oss
 • Reiseinformasjon som reisetidspunkt, helseinformasjon relatert til nedsatt funksjonsevne eller allergier
 • Bedriftsinformasjon som jobbtittel og tilknytning til selskapet
 • Når bestillinger kommer fra våre bedriftskunder, så kan vi hente inn informasjonen nevnt ovenfor fra våre kunder, f.eks. din arbeidsgiver

Informasjon innhentet om deg

 • Teknisk informasjon som nettleser, operativsystem, data om type pc- eller mobilenhet, språk på din nettleser og IP-adresse
 • Brukerinformasjon som tidspunkt for besøket på nettsiden, tid tilbrakt på nettsiden, klikk, navigering, informasjon om hvor du har kommet til våre nettsider fra og chat-logger om du bruker vår chat-funksjon
 • Stedsinformasjon som data om din lokalisering når du besøker vår nettside

HVORFOR BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 1. For å administrere og effektuere dine bestillinger. For dette formål benytter vi typisk kontakt- og bestillingsinformasjon.
 2. For å gi kundeservice og behandle mulige krav. For dette formål benytter vi typisk kontakt-, bestillings- og kommunikasjonsinformasjon
 3. For bokføringsformål. For dette formål benytter vi typisk bestillingsinformasjon.
 4. For markedsføringsformål (for å sende deg nyhetsbrev og digital markedsføring på våre nettsider). For dette formål benytter vi typisk kontakt-, bruker- og stedsinformasjon
 5. For å gi tilgang til vår nettside og forbedre brukeropplevelsen og våre tjenester. For dette formål benytter vi typisk teknisk informasjon, bruker- og stedsinformasjon.

Vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger for formål 1 og 2 er fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger for formål 3 er for å etterkomme våre juridiske forpliktelser som bokførings- og skattelover.

Vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger for formål 4 er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å sende en e-post til oss på  info@arcticexpedition.no.

Vårt juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger for formål 5 er din legitime interesse i å gi deg tilgang til vår nettside, presentere relevante produkt og innhold til deg og gi deg en god brukeropplevelse. For noen aktiviteter kan vi innhente ditt samtykke

Dine personopplysninger kan bli konvertert til mengdedata for å produsere statistisk forskning og rapporter. Slik data vil være anonym.

HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Kriteriene for å bestemme når vi sletter dine data er:

 • Vi beholder informasjonen i den grad det er lovpålagt som skatte/regnskap/bokføringslover (normalt fem år)
 • Vi beholder informasjon som kontakt-, bestillings- og kommunikasjonsinformasjon i den grad det er relevant for foreldelsesfristen for mulige krav (fem år etter kjøpsdatoen). Vi kan også beholde dine personopplysninger i mer enn 5 år om det er utestående betalinger eller aktive juridiske tvister.
 • Når vi er avhengig av samtykke, beholder vi dine personopplysninger så lenge du har samtykket til behandlingen for de spesifikke formål.

HVOR LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi lagrer dine personopplysninger på system som befinner seg innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Dine personopplysninger kan også være lagret på servere som ligger utenfor EØS. Hvis dine personopplysninger blir overført til land utenfor EØS, vil vi iverksette passende sikkerhetstiltak for å beskytte ditt personvern, som ved hjelp av U Standard personvernbestemmelser eller ved å sikre at mottakeren er Privacy Shield sertifisert.

OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker underleverandører for å behandle dine personopplysninger (sub-processors). Vi kan også overføre dine personopplysninger til tredjeparts tjenesteleverandører. Mottakerkategorier er:

 • Leverandører av booking- og kjøpstjenester
 • Leverandører av regnskapstjenester
 • Leverandører av markedsførings, salgs og analytiske tjenester

Vi kan dele dine personopplysninger med selskap innenfor Arctic Expedition AS. Vi har inngått avtaler om behandling av informasjon med alle våre underleverandører som har befatning med personopplysninger på vegne av oss, inkludert underleverandører som er lokalisert utenfor EØS.

COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Vi bruker cookies på våre nettsider. Du finner våre retningslinjer her.

DINE PERSONVERNRETTIGHETER

Når vi samler inn og behandler dine personopplysninger har du følgende personvernrettigheter:

 • Rett til informasjon. Du har rett til få mer informasjon om vår bruk av dine personopplysninger
 • Rett til tilgang. Du har rett til å motta en kopi av dine personopplysninger
 • Rett til korrigering. Du har rett til å be oss korrigere dine personopplysninger hvis de er feil eller ufullstendige, som å endre detaljer på din konto
 • Rett til å bli glemt. Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes om vi ikke trenger dem lenger
 • Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi suspenderer vår bruk av dine personopplysninger
 • Rett til flytting av informasjon. Du har rett til å få dine personopplysninger, som du har gitt oss, i et format som gjør deg i stand til å overføre disse personopplysningene til andre organisasjoner. Du kan også ha rett til å få dine personopplysninger overført direkte fra oss til en slik organisasjon.
 • Rett til å avstå fra behandling av dine personopplysninger. Du har rett til å avstå fra vår bruk av dine personopplysninger som f.eks. ved å avslutte mottak av e-poster for markedsføring.
 • Rett til å forhindre automatiserte beslutningstakinger. Du har rett til å ikke bli utsatt for automatisert beslutningstaking (som automatisert kredittscore).

Hvis du mener vi ikke har behandlet dine personopplysninger i tråd med lov om behandling av personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse. I Norge er det Datatilsynet som er den aktuelle myndighet. Vi håper at du tar kontakt med oss først, så vi kan gi deg svar og rette eventuelle misforståelser.

ENDRINGER I PERSONVERNRETTIGHETENE

Disse personvernrettighetene ble sist oppdatert den 13. desember 2019

Disse personvernrettighetene endres fra tid til annen. Du finner alltid den siste versjonen av denne personvernmeldingen på vår nettside.

HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å bruke dine personvernrettigheter, så vennligst ta kontakt med oss per e-post: info@arcticexpedition.no. Du kan også kontakte oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Arctic Expedition AS (org nr: 921 156 952)

PB 242, 9253 Tromsø | NORGE

Kontoradresse: Strandveien 106, Tromsøkontoret

Tel: +47 918 00 000

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

 • consent
 • More information

consent

More information

Please, check our Cookie Policy.